Thông tin doanh nghiệp:

– Lĩnh vực sản xuất LƯỚI

  • Lưới Xây Dựng
  • Lưới Thể Thao 
  • Lưới Nông Nghiệp với thương hiệu LƯỚI VIỆT

– Lĩnh vực dịch vụ, thi công GOLF

  • Thi công sân tập Golf
  • Thi công mô hình Golf mini. 
  • Lắp đặt Golf 3D
  • Sản xuất khung tập Golf 
  • Cung cấp thiết bị, dụng cụ chơi Golf