Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh đa ngành (Vận tải biển, xuất nhập khẩu, kho bãi, hải quan,
cảng biển, etc.. )