Thông tin doanh nghiệp:

Dịch vụ xuất nhập khẩu, công bố / đăng ký mỹ phẩm và thực phẩm; đăng ký quảng cáo; đăng ký cơ sở đủ điều kiện an tòan thực phẩm