Thông tin doanh nghiệp:

• Headhunter
• Pháp lý tư vấn doanh nghiệp
• Marketing thương hiệu
• Công nghệ thông tin ( Phần mềm – hệ thống)
• Quảng cáo ( Thiết kế và Thi công )
• Tổ chức sự kiện
• Cung cấp nội thất GỖ