Thông tin doanh nghiệp:

NÔNG NGHIỆP:

– TRỨNG GÀ TƯƠI SIÊU SẠCH TAFA
– TRỨNG NƯỚNG HÀN QUỐC
– THỊT GÀ CHẤT LƯỢNG CAO
– TRỨNG VỊT GIỐNG PHÁP
– PHÂN BÓN TAFAFUN