CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 15 NĂM THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030