Chúc Mừng Sinh Nhật Anh/Chị Thành Viên CLB tháng 07 năm 2011

 • Anh Nguyễn Đỗ Đức Minh- Phụ Trách KD – Thị trường nội địa Công Ty TNHH SX và TM Miền Quê- sinh ngày 6/7
 • Chị Huỳnh Thị Cao Thi- Giám đốc Chi nhánh Công ty CP công nghệ tin học HPT sinh ngày 6/7
 • Anh Trần Vũ Minh Thư- GD điều hành Công ty CP TMDV Vùng trời Thông tin- sinh ngày 6/7
 • Anh Dương Đức Thịnh– Giám đốc Cty TNHH Truyền thông Đại Thành- sinh ngày 7/7
 • Chị Trần Thị Thu Nguyệt – Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Con Đường Việt- sinh ngày 7/7
 • Anh Nguyễn Văn Ngoan- Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu Tư Đại Thủ Đô- sinh ngày 7/7
 • Anh Hoàng Xuân Chính- Giám đốc Quỹ đầu tư MEF- sinh ngày 9/7
 • Anh Nguyễn Nam Thắng- Giám đốc Công ty TNHH phát triển công nghệ ADTEC- sinh ngày 10/7
 • Anh Trương Minh Thành- Giám đốc Công ty TNHH Mắt kính Trương Hào Phát- sinh ngày 13/7
 • Anh Nguyễn Anh Tuấn – CTHĐQT và GĐ Cty CP Xây dựng và Nền móng Phú Cát- sinh ngày 15/7
 • Chị Lê Thị Lệ HằngGiám đốc Công ty Happy Cook- Sinh ngày17/7
 • Anh Hà Duy Trung – Giám đốc Công ty Điểm hẹn Doanh nhân Sinh ngày 18/7
 • Anh Nguyễn Trọng ToànGĐ Cty TNHH KD Gia công thép Việt Nhật– Sinh ngày 20/7
 • Anh Nguyễn Anh KiệtGiám đốc Công ty TNHH thiết bị và hóa chất Nhật Minh– Sinh ngày 22/7
 • Anh Châu Hậu HyGiám đốc Công ty Karaoke Nice– Sinh ngày 23/7
 • Anh Phan Mạnh Cường- Giám đốc Công ty TNHH C&C- sinh ngày 24/7
 • Anh Võ Văn Minh- Giám đốc Cty Nhà Mỹ – sinh ngày 29/7
 • Anh Võ Trường Sơn- Tổng GĐ Công ty TNHH Trường Nam- sinh ngày 29/7
 • Anh Hồ Tấn Đạt – TP tài chính doanh nghiệp- khối ngân hàng đầu tư- sinh ngày 29/7